MATEMATİK EĞİTİMİ

"Okul öncesi eğitimin asıl amacı, çocuğun doğal öğrenme tutkusunu canlandırmak olmalıdır."

Maria Montessori

MATEMATİK EĞİTİMİ

Maria Montessori matematiksel düşünmenin insanı diğer canlılardan ayıran önemli bir fark olduğuna ve ilk çağlardan beri insanoğlunun matematiksel düşünmeye eğilim gösterdiğine inanır.
Montessori’nin bu alana özel geliştirdiği materyalleri ile çocuğun hesap yapması değil, soyutlaştırmayı, ölçmeyi, kıyaslamayı, mantıklı düşünmeyi öğrenmesi hedef alınır. Çocuk henüz “emici zihin” mucizesine sahipken diğer bilgiler gibi matematiği de zahmetsizce öğrenecektir. Bu materyaller basitten zora, somuttan soyuta bir sıra ile çocuğa sunulur. Somut bir şekilde matematiği öğrenen çocuk, daha sonraki eğitim yaşamında matematikten zevk alacaktır.
 

 

Copyright © 2017 İZ MONTESSORİ OKULLARI
All Rights Reserved.