DİL EĞİTİMİ

"Tek başıma yapabilmem için bana yardım et ve nasıl yapıldığını bana göster. Bunu benim için yapma. Kendim yapabilirim ve yapmak isterim. Bana nasıl yapacağımı öğretirken sabret. Bu belki uzun sürebilir ve belki daha uzun zamana ihtiyacım var. Fakat bilmelisin ki birkaç deneme ile yapacağım şeyi başarmak isterim."

Maria Montessori

DİL EĞİTİMİ

Dil gelişimi, kelimelerin, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun olarak kullanılması şeklinde gerçekleşir. Maria Montessori’ye göre dil çevreye ve kültüre göre gelişir. İç ve dış dünyadaki olaylar bu sayede betimlenir. Dile hâkim olmak kalıtımsal bir olay değildir, ama çocuğun işitme ve konuşma potansiyeline bağlıdır. Montessori’ye göre yazma becerisi okuma becerisinden önce oluşur. Çocuklar yazmaya başlamadan önce sesleri öğrenirler. Bunlar ileride yazmaya geçebilmeleri için gerekli olan temel kavramlardır. Çocuk bu sesleri öğretmenin hazırladığı küçük cisimler ve zımparalı harfler ile öğrenir.
 
Montessori eğitiminde, geleneksel eğitim anlayışının aksine çocuk dille ilgili kazanımlarına kendi isteği doğrultusunda, kendi keşifleri ile ulaşır. Bu da çocukta dilin daha etkili ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesine zemin hazırlar. Çocukların dil eğitimi, doğdukları andan itibaren başlar. Montessori dil materyalleri çocukların merakları ile doğru orantıda hazırlanmış minyatür cisimler, kavram kartları ve zımparalı harflerdir. Talep etmediği sürece çocuğa okuma-yazma öğretme gibi bir hedef yoktur. Onun ilgisini uyandıracak şekilde hazırlanmış çevre ve karma yaş sisteminin uygulanmasından dolayı birkaç yaş büyük çocukların çalışmaları gözlemlenerek, doğal bir motivasyonla çocuklar dil ile tanışır.
 

 

Copyright © 2017 İZ MONTESSORİ OKULLARI
All Rights Reserved.